Posted on Sunday, February 02, 2020
Maandag 20 sep.
Van 10.00 – 12.00 uur                                Badminton
        14.00 - 16.00                                        Dynamic tennis
        17.00 - 19.45                                        Rolschaatsen ZRC Pauwin
                      20.00 uur                                Tafeltennis
Van 20.00  - 21.30 uur                               Badminton
Van 12.30                                                     Britge club Kantine
09.30 uur openen t.b.v badminton         W.konijn
12.00 uur afsluiten                                     G.Klitsie
Begeleinden Britge club                             G.Klitsie
19.30 openen                                              G.Klitsie
Afsluiten                                                       Stamtafel

Dinsdag 21 sep.
Van 09.30 - 12.00 uur             Sport-fit
       14.00 - 16.00 uur              Sen. Tafeltennis
       17.30 - 20.30                     Rolschaatsen ZRC Pauwin
        20.30 - 22.00                    Rolhockey
van 20.00 uur                           Klaverjassen
Kaderruimte; van 19.45 uur    Trainersoverleg STG
Openen Sport-fit                     C.de.Vries
Verzorgen koffie sportfit        W.Konijn
12.00 uur afsluiten                  G.Klitsie
13.00 uur openen tafeltennis  Th.Jonkergouw
bardienst avond                        W.Konijn
afsluiten avond                          W.konijn+klaverjassen
                                                                                         
Woensdag  22 sep.
van  15.00 - 17.00 uur             Sociaal wijkteam
Van  17.00 - 20.45                    Rolschaatsen ZRC Pauwin
Kantine 19.00 uur                     Speeltuin vergadering
openen t.b.v Wijkteam            G.Klitsie
sluiten                                         Rolschaatsen

Donderdag    23 sep.
Kantine Stuurgroep                   Aanvan 10.00 uur
Van  16.30  - 20.45 uur             Rolschaatsen ZRC Pauwin
Openen en sluiten                     Rolschaatsen

Vrijdag  24 sep.
Van  08.30 - 09.30                      Zaanplein
Van  17.00 - 19.00                      Rolschaatsen ZRC Pauwin
Kantine Van 16.00 - 17.30 uur Boekenpresentatie
Botenbouw  Kantiene
08.15 uur openen t.b.v school     G.Klitsie
19.30 uur opbouwen verzamelbeur   Werkgroep

Zaterdag 25 sep.
Van  09.00 - 14.00 uur      Verzamelbeurs
14.00 uur openen Speeltuin
15.00 uur afbouwen verzamelbeurs   Wekgroep

beheerdienst
Van 07.00 - 11.00 uur       Th.Jonkergouw
       11.00 - 14.00 uur       P.Bohmerman
        14.00 uur einde        G.Klitsie
bardienst
van 08.00 - 11.00 uur        W.Konijn
       11.00 - 14.00              M.de Vries
Verzorging soep standhouders     C.zijlmans
openen speeltuin               C.de.Groot
verzorgen geluid                J.Visser
op en afbouw werkzaamheden   Werkgroep.


Zondag   26 sep.
van        11.00 - 16.00                   Rolhockey      
              20.00 uur                         Badminton
              Bardienst rolhockey


Met vriendelijke groeten, Wil Konijn
Vragen etc. 
"mailto:wil.konijn@upcmail.nl"
tel: 075- 617 57 19 
PROGRAMMA  Bar en  BEHEERDERSROOSTER week 38

SPORTHAL DE STRUIJCK


Zaandam

Bezoek adres

Prof. Struijckenstraat 19

postcode 1502 RV

Zaandam

 

Postadres

Oostzijde 132

postcode 1502 BL

Zaandam