laatste update 03-12-2021
Monday, March 23, 2020
Protocol verantwoord gebruik Sporthal de Struijck

Veilig gebruik maken van Sporthal de Struijck doen we samen

We houden ons aan de regels van het RIVM. Blijf thuis en test u bij één van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid19).
Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand
Bij de ingangen worden desinfectiemiddelen neergezet.

Mondkapje
Bij verplaatsing buiten de sportvloer dient met een mondkapje te dragen.

Maatregelen

Algemene maatregelen Sport:
Alleen de sporters en trainers hebben toegang tot de sporthal, overige personen kunnen plaatsnemen in de kantine.
De trainingen en wedstrijden zullen overdag plaatsvinden, waarbij de sporters uiterlijk om 17.00 uur het pand dienen te verlaten.
Bij aanvang van sportactiviteiten zal er om een QR code gevraagd worden (in combinatie met een controle vraag) aan de sporters (boven de 18 jaar). Met de desbetreffende verenigingen zal afgesproken worden voor wie deze maatregel geldt en wie de QR code check zal uitvoeren.
Sportactiviteiten die onder buurthuisfunctie vallen (bewegingssporten voor senioren) is een QR code check niet van toepassing en komt deze regel te vervallen. 
Er zijn geen beperkingen op het gebied van sport & spel.
De kleedkamers en douches zijn geopend.
Alle toiletgroepen zijn opengesteld, welke met regelmaat worden schoongemaakt.

Kantine:
De kantine is in overleg geopend tot 17.00 uur.
Alle bezoekers dienen plaatst te nemen op een stoel/barkruk.
Indien de kantine wordt gebruikt voor buurthuis activiteiten of vergaderingen hoeft er geen QR code gevraagd te worden.
Bij kantine gebruik in combinatie met sport is er een QR code check gedaan bij aanvang van de training/wedstrijd.
Indien er een activiteit plaatsvindt als receptie, feestmiddag e.d. zal er bij aanvang een QR code check worden uitgevoerd. 
Het horecagedeelte van de kantine kan in overleg geopend worden.
In de kantine gelden de op dat moment gestelde regels vanuit het RIVM
Aan het einde van de avond worden de tafels en stoelen gereinigd.

Kaderruimte:
De ruimte dient na gebruik schoon en netjes te worden afgesloten.
De ruimte blijft buiten de momenten van gebruik op slot.
De vereniging die leden toegang verschaft tot de ruimte is verantwoordelijk voor de ruimte

Ventilatie:
Er is aandacht voor het ventileren van de ruimtes. 

Communicatie maatregelen:
De regels worden bekend gemaakt bij de besturen en/of leiding van de clubs. De clubs/leiding communiceren de regels met hun leden.
Ook zullen de regels bekend gemaakt worden bij de vrijwilligers van de sporthal.
Het protocol zal aanwezig zijn in de sporthal.
Bij de ingangen worden de basisregels worden opgehangen.


Corona-coördinatoren:
Bij alle activiteiten waar een beheerder van de sporthal is aangesteld is deze tevens de corona-coördinator. Bij grote activiteiten/evenementen kunnen meerdere corona-coördinatoren worden aangesteld.
Bij activiteiten waar geen beheerder aanwezig is, wijzen de clubs en/of gebruikersgroepen een coronacoördinator aan.
De corona-coördinator zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen.


SPORTHAL DE STRUIJCK


Zaandam

Bezoek adres

Prof. Struijckenstraat 19

postcode 1502 RV

Zaandam

 

Postadres

Oostzijde 132

postcode 1502 BL

Zaandam