laatste update 03-07-2021
Monday, March 23, 2020
Protocol verantwoord gebruik Sporthal de Struijck

Corona werkgroep:
G. Klitsie (Omnibestuur)
M. de Vries (Omnibestuur)
J. Keyner (Rolschaatsen)
S. Klitsie (Rolschaatsen)
T. Overmars (Botenbouw)
C. de Vries (Badminton)
J. de Groot (Beheerdersgroep)

Werkwijze:
De werkgroep formuleert algemene regels waar alle gebruikers zich aan moeten houden.

De clubs/gebruikersgroepen die gebruik maken van de sporthal, maken hun eigen regels die moeten zorgen voor een verantwoord gebruik. Deze regels worden op schrift ingediend bij de werkgroep via de Omnibestuurders van de werkgroep.

De regels worden getoetst aan het algemene protocol en de gemeentelijke regels. Als het daar aan voldoet krijgt men vervolgens toestemming en kan er gebruik van de sporthal worden gemaakt. Zo niet dan moeten de regels aangepast worden voordat de sporthal in gebruik kan worden genomen.

Bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het RIVM zal de werkgroep opnieuw bij elkaar komen omdat er mogelijk aanpassingen moeten plaatsvinden.

Veilig gebruik maken van Sporthal de Struijck doen we samen

We houden ons aan de regels van het RIVM. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jou huishouden koorts (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid19). Tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon kunt u nog ziek worden, hierdoor moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Buiten het sporten houden we onderling 1,5 meter afstand met uitzondering van jongeren tot 17 jaar. 
Bij de ingangen worden desinfectiemiddelen neergezet.


Maatregelen

Algemenen Maatregelen:

De clubs zijn verantwoordelijk voor het registreren van alle aanwezige personen en het houden van een gezondheidscheck.
In totaal mogen er in de sporthal maximaal 50 personen aanwezig zijn.
De kleedkamers en douches zijn geopend.
Alle toiletgroepen zijn opengesteld, welke met regelmaat worden schoongemaakt. Op de deuren van de toiletgroepen wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de ruimte mogen bevinden. 


Kantine:

Het horecagedeelte van de kantine kan in overleg geopend worden.
De kantine zal zodanig worden ingericht dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.
Er worden markeringen aangebracht om de looproute zichtbaar te maken.
Aan het einde van de avond worden de tafels en stoelen gereinigd.

Kaderruimte:

De ruimte is geen verblijfplaats, er mag beperkt gebruik worden gemaakt van de ruimte mits de regels van het RIVM in acht worden genomen.
De ruimte dient na gebruik schoon en netjes te worden afgesloten.
In de ruimte mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn.
De ruimte blijft buiten de momenten van gebruik op slot.
De vereniging die leden toegang verschaft tot de ruimte is verantwoordelijk voor de ruimte
Als bovenstaande regels aangaande de kaderruimte niet worden nageleefd, wordt de mogelijkheid tot gebruik van de ruimte voor de desbetreffende vereniging ingetrokken.


Ventilatie:
Er is aandacht voor het ventileren van de ruimtes.

Communicatie maatregelen:

De regels worden bekend gemaakt bij de besturen en/of leiding van de clubs. De clubs/leiding communiceren de regels met hun leden.
Ook zullen de regels bekend gemaakt worden bij de vrijwilligers van de sporthal.
Het protocol zal aanwezig zijn in de sporthal.
Bij de ingangen worden de basisregels worden opgehangen.


Corona-coördinatoren:

Bij alle activiteiten waar een beheerder van de sporthal is aangesteld is deze tevens de corona-coördinator. Bij grote activiteiten/evenementen kunnen meerdere corona-coördinatoren worden aangesteld.
Bij activiteiten waar geen beheerder aanwezig is, wijzen de clubs en/of gebruikersgroepen een coronacoördinator aan.
De corona-coördinator zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen.


SPORTHAL DE STRUIJCK


Zaandam

Bezoek adres

Prof. Struijckenstraat 19

postcode 1502 RV

Zaandam

 

Postadres

Oostzijde 132

postcode 1502 BL

Zaandam