Sporthal de Struijck   Zaandam

Het is een gezellige klaverjas club met momenteel 26 leden.

Er wordt op dinsdagavond gekaart, wij beginnen om 20.00 uur te klaverjassen.

Het inleggeld is € 1.50 p.p. per avond en wordt het gehele seizoen doorbetaald

ook als er geen kaarten is.

De competitie loopt van de eerste dinsdag in september tot de eerste dinsdag in juni.

Een keer per jaar houden wij een tombola, en deze vind plaats tijdens de

Kerstklaverjasavond.

Er is ook Paasklaverjassen, met na afloop de prijsuitreiking, degene die het hoogst eindigt mag als eerste een prijs uit kiezen.

En elke eerste dinsdag van de maand zorgt Ank v.d. Woude voor een stukje kaas en worst.

Dit is het wel zo’n beetje in vogelvlucht, het verhaal over klaverjassen.

Heeft het uw interesse gewekt of heeft uw nog vragen.


Informatie bij: Piet Bronger 635 40 75,  (penningmeester)